Lütfen bekleyiniz...

Kooperatifler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Üyelikten İhraç Kararının Bildirilmesi İhtarname

İhtarname
Üyelikten İhraç Kararının Bildirilmesi İhtarname İHTARNAME İHBAR EDEN : (Ad, Soyad, TC, Adres) VEKİLİ : Av. …………. KARŞI TARAF : (Ad, Soyad, TC, Adres) KONUSU : Üyelikten ihraç kararının bildirilmesinden ibarettir. AÇIKLAMALAR : …….İsimli Koo...

Kooperatiften Haksız Çıkarılmaya İtiraz Dilekçesi - Dava Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Kooperatiften Haksız Çıkarılmaya İtiraz Dilekçesi - Dava Dilekçesi ….. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DAVACI : (Ad, Soyad, TC, Adres) VEKİLİ : (Ad, Soyad, TC, Adres) DAVALI : (…….) S.S. Yapı Kooperatifi KONU : …Kooperatif...

Konut Yapı Kooperatifi Anasözleşmesi

Sözleşme
Konut Yapı Kooperatifi Anasözleşmesi BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ, UNVAN, MERKEZ, SÜRE, AMAÇ VE FAALİYET KONULARI KURULUŞ: Madde 1- Bu anasözleşmede isimleri, tabiiyetleri, ikametgah adresleri ve t...

Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Anasözleşmesi

Sözleşme
Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Anasözleşmesi BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ UNVAN, MERKEZ, SÜRE, AMAÇ VE FAALİYET KONULARI KURULUŞ: Madde 1- Bu ana sözleşmede isimleri, tabiiyetleri, adresleri...

Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Anasözleşmesi

Sözleşme
Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Anasözleşmesi BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ, UNVAN, MERKEZ, SÜRE, AMAÇ VE FAALİYET KONULARI KURULUŞ: Madde 1- Bu ana sözleşmede isimleri, tabiiyetleri, adresleri ve taa...

Yapı Kooperatifleri Birliği Ana Sözleşmesi

Sözleşme
Yapı Kooperatifleri Birliği Ana Sözleşmesi BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ UNVAN, MERKEZ, SÜRE, AMAÇ VE FAALİYET KONULARI KURULUŞ: Madde 1-Bu anasözleşmede isimleri, tabiiyetleri, adresleri ve taahhüt et...

Kooperatif Üyeliğinden İhraç Amacı İle Gönderilen İhtarname

İhtarname
Kooperatif Üyeliğinden İhraç Amacı İle Gönderilen İhtarname İHTARNAME İHTAR EDEN : SS. … Konut Yapı Kooperatifi Adına Yönetim Kurulu Başkanı (Ad, Soyad, TC, Adres) MUHATAP : (Ad, Soyad, TC, Adres) KONU : Ekli karara gör...

Kooperatif Borcunun Ödenmesi İhtarnamesi (Birinci İhtarname)

İhtarname
Kooperatif Borcunun Ödenmesi İhtarnamesi (Birinci İhtarname)   İHTARNAME   İHTAR EDEN: ..... Kooperatifi Adına Yönetim Kurulu Başkanı MUHATAP  : Adı ve Soyadı KONU        : Parasal yükümlülüklerinizin bu ihtarın size tebliğinden itibaren 15 gün...

Kooperatif Borcunun Ödenmesi İhtarnamesi (İkinci İhtarname)

İhtarname
Kooperatif Borcunun Ödenmesi İhtarnamesi (İkinci İhtarname) İHTARNAME İHTAR EDEN : ………. Kooperatifi Adına Yönetim Kurulu Başkanı Adı ve Soyadı (T.C. Kimlik No: …) Adres MUHATAP : Adı ve Soyadı Adres KONU : Parasal yükümlülük...

Kooperatif Üyeliğinden İhraç Amacı İle Gönderilen İhtarname

İhtarname
Kooperatif Üyeliğinden İhraç Amacı İle Gönderilen İhtarname İHTARNAME İHTAR EDEN : …… Kooperatifi Adına Yönetim Kurulu Başkanı MUHATAP : KONU : Ekli karara göre alınan ortaklıktan çıkarma kararının tebliği işlemidir. AÇIKLAMALAR: 1- Muhatap, k...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 2 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor