Lütfen bekleyiniz...

Kooperatifler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Mevzuattaki Son Değişiklikler

04.02.2021 / Covid-19 Salgını Nedeniyle Zarar Gören Esnaf ve Sanatkârların, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına İlişkin Kararlar Kapsamındaki Kredi Borçlarının Ertelenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 3489) 03.02.2021 / Kooperatif Adına Kayıtlı Olan Arsanın İkinci Bir Kooperatife Satılması Halinde Harç Muafiyeti Hakkında Özelge 03.02.2021 / Kooperatif Tarafından Organize Sanayi Bölgesi Kurulmak Amacıyla Yapılacak Taşınmaz Alımları Sırasında Tapu Harcı Ve KDV Istisnası Uygulanıp Uygulanmayacağı Hakkında Özelge 01.02.2021 / 29/01/2021 Tarihli ve 3470 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 30/01/2021 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlandı 30.01.2021 / Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3470) 04.01.2021 / Kooperatiflere Düzenlenecek İmza Sirkülerinde Noter Harcı Hakkında Özelge 29.12.2020 / Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkârlara Kredi Kullandırılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3340) 23.12.2020 / Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3318) 10.12.2020 / Tasfiye Kararı Alan Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin Tasfiyelerine İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Olan Borçlarının Terkin Edilmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3289) 19.11.2020 / Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Satış, Devir, İntikal, Kiraya Verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tüm Mevzuat Değişiklikleri >>