Lütfen bekleyiniz...

Kooperatifler Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Makaleler

Yayın

Yazar

Tarih

Yıl

Vergiler ve Coronavirus

Legal BlogProf. Dr. Hakan ÜzeltürkYıl 2020
Vergiler ve Coronavirus Yazar Adı: Prof. Dr. Hakan Üzeltürk Yayın Tarihi: 13.04.2020 Coronavirus sonrası diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de çeşitli düzenlemeler getirilerek vergi ödeme problemine tedbir alınmaya çalışılmıştır. Bunlar aşağ...
Covid-19 Coronavirus Vergiler Yıllık Gelir Vergisi KDV Erteleme Süre Muhtasar Beyanname

Sigorta Kooperatifçiliği: Türkiye Uygulaması

MakaleSerdar DEMİRCİİnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi DergisiYıl 2018, Cilt 9, Sayı 1
İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi –İnÜHFD- Cilt:9 Sayı:1 Yıl 2018 387 SİGORTA KOOPERATİFÇİLİĞİ: TÜRKİYE UYGULAMASI “ INSURANCE COOPERATION: TURKEY PRACTICE Serdar DEMİRCİ ? Özet Sigorta, bir sosyal dayanışma mekanizmasıdır. Kooperatifl...

Vakıf Tüzel Kişiliği Bakımından Tescilin İyileştirici Etkisi Ve Mk M. 103/ıı Hükmünün İşlevi

MakaleBarış Demirsatanİstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi MecmuasıYıl 2017, Cilt 75, Sayı 1
VAKIF TÜZEL KİŞİLİĞİ BAKIMINDAN TESCİLİN İYİLEŞTİRİCİ ETKİSİ VE MK M. 103/II HÜKMÜNÜN İŞLEVİ * (THE CURATIVE EFFECT OF INSCRIPTION AND THE FUNCTION OF ARTICLE 103/II OF THE TURKISH CIVIL CODE WITH REGARDS TO LEGAL ENTITY OF FOUNDATIONS) Araş...

Sermaye Şirketlerinde İflasın Ertelenmesi

MakaleYavuz AKBULAKLegal Mali Hukuk DergisiYıl 2016, Cilt 12, Sayı 135
Sermaye Şirketlerinde İflasın Ertelenmesi* Kategori: Ticaret Hukuku Kategori: İcra ve İflas Hukuku Kategori: Şirketler  Hukuku Yazar Adı : Yavuz AKBULAK Yayın Tarihi: 01.03.2016 Yayın Adı: Legal Mali Hukuk Dergisi Yayın Sayısı: 135 Cilt: 12  ...

Yapı Kooperatifleri Tarafından Yönetilen Kat Mülkiyeti Oluşumlarına Yönelik Eleştiriler

MakaleSezgi Cihan ERNASLegal Hukuk DergisiYıl 2016, Cilt 14, Sayı 157
Yapı Kooperatifleri Tarafından Yönetilen Kat Mülkiyeti Oluşumlarına Yönelik Eleştiriler Kategori: Medeni Hukuk Kategori: Kat Mülkiyeti Hukuku Yazar Adı: Ethem Saba ÖZMEN Yazar Adı: Sezgi Cihan ERNAS Yayın Tarihi: 01.01.2016 Yayın Adı: Legal Huk...

Örnek Dava Uygulamalarıyla Kooperatif Genel Kurul Kararlarında Hükümsüzlük Ve Sonuçları

MakaleAtilla PINAR, Ender DEDEAĞAÇAnkara Barosu DergisiYıl 2015, Cilt , Sayı 1
* Ankara Barosu. Örnek Dava Uygulamalarıyla Kooperatif Genel Kurul Kararlarında Hükümsüzlük ve Sonuçları Av. Dr. Bülent Hayri ACAR – Av. Ender DEDEAĞAÇ* Değerli dostumuz ve meslekdaşımız, Güzel insan Av. Savaş Karahisar’ın anısına GİRİŞ H ukuk d...

Kooperatif Yöneticilerinin Görevden Alınması Ve Kooperatiflerde Denetim Sorunu

MakaleHamdi PINARGazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi DergisiYıl 2014, Cilt 18, Sayı 2
Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XVIII, Y. 2014, Sa. 2 139 KOOPERATİF YÖNETİCİLERİNİN GÖREVDEN ALINMASI VE KOOPERATİFLERDE DENETİM SORUNU Hamdi PINAR * ÖZET Türkiye’de günümüzde faaliyet gösteren 26 ayrı türde 84.232 kooperatif bulunmak...

Sit Alanlarında Kamulaştırmasız El Atma Olgusu

MakaleMurat TEZCANLegal Hukuk DergisiYıl 2013, Cilt 11, Sayı 128
Sit Alanlarında Kamulaştırmasız El Atma Olgusu Kategori: İdare Hukuku Yazar Adı: Murat TEZCAN Yayın Tarihi: 01.08.2013 Yayın Adı: Legal Hukuk Dergisi Yayın Sayısı: 128 Cilt: 11 SİT ALANLARINDA KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA OLGUSU (CONFISCATION WITH...

Kooperatif Borçlarından Dolayı Ortakların Şahsî Sorumluluklarına Gidilebilir mi?

MakaleSoner ALTAŞLegal Mali Hukuk DergisiYıl 2012, Cilt 8, Sayı 91
Kooperatif Borçlarından Dolayı Ortakların Şahsî Sorumluluklarına Gidilebilir mi?  Kategori: Ticaret Hukuku Yazar Adı: Soner ALTAŞ Yayın Tarihi: 01.07.2012 Yayın Adı: Legal Mali Hukuk Dergisi Yayın Sayısı: 91 Cilt: 8 H KOOPERATİF BORÇLARINDAN D...

Kooperatiflerde Ek Ödeme Yükümlülüğüne Hangi Hallerde Başvurulabilir?

MakaleSoner ALTAŞLegal Hukuk DergisiYıl 2011, Cilt 9, Sayı 108
Kooperatiflerde Ek Ödeme Yükümlülüğüne Hangi Hallerde Başvurulabilir? Kategori: Ticaret  Hukuku Yazar Adı: Soner ALTAŞ Yayın Tarihi: 01.12.2011 Yayın Adı: Legal Hukuk Dergisi Yayın Sayısı: 108 Cilt: 9 KOOPERATİFLERDE EK ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜNE HAN...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 4 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor